Yazılı Anlatım Bozukluğu

Önceleri disgrafi olarak da adlandırılan bozukluk, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda yazma becerilerinin beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Yazılı anlatım bozukluğu olan çocuklarda ince motor becerilerde de sorunlar olabilir ancak tanı koyarken, bu durumu yazı yazmada mekanik bir güçlükle sonuçlanan ince motor beceri kusurlarından ayırt etmek gerekmektedir. Yazılı anlatım bozuklukları sıklıkla diğer öğrenme bozukluklarıyla birlikte görülür