Matematik Bozukluğu

Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerilerinin beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Daha önceleri bu bozukluğu adlandırmak için “diskalküli” terimi kullanılmıştır. Sayısal ve uzamsal kavramları öğrenmede gecikme, rakamları öğrenememe, yanlış yazma ve işlem yaparken doğru sıraya koyamama, günlük problemleri çözerken aritmetik becerilerini kullanmada güçlükler gibi belirtiler görülebilir.