Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi

Matematik Bozukluğu

Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerilerinin beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Daha önceleri bu bozukluğu adlandırmak için “diskalküli” terimi kullanılmıştır. Sayısal ve uzamsal kavramları öğrenmede gecikme, rakamları öğrenememe, yanlış yazma ve işlem yaparken doğru sıraya koyamama, günlük problemleri çözerken aritmetik becerilerini kullanmada güçlükler gibi belirtiler görülebilir.

Yazılı Anlatım Bozukluğu

Önceleri disgrafi olarak da adlandırılan bozukluk, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda yazma becerilerinin beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Yazılı anlatım bozukluğu olan çocuklarda ince motor becerilerde de sorunlar olabilir ancak tanı koyarken, bu durumu yazı yazmada mekanik bir güçlükle sonuçlanan ince motor beceri kusurlarından ayırt etmek gerekmektedir. Yazılı anlatım bozuklukları sıklıkla diğer öğrenme bozukluklarıyla birlikte görülür

Okuma Bozukluğu

Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma başarısının beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Okumayı öğrenirken çocuk önce seslerle (fonem) harfl er arasında bağlantı kurmayı öğrenir, böylece yazılı sözcükleri tanıyabilir. Yeterince sık tekrarlanırsa sözcüğü bütün olarak görmeye başlar ve bir süre sonra sözcükler otomatik olarak tanınır hale gelir ve okuma ile eş zamanlı olarak düşünceler sıralanır, bu sayede çocuk okuduğu metni anlayabilir. Bu düzeye genellikle üçüncü sınıfta ulaşılır. Bunedenle birinci ve ikinci sınıfta okumada zorlanan çocuk esas güçlüğü üçüncü sınıfta, hızlı okuması ve okuduğunu anlaması beklendiğinde yaşar. Okumayı sevmeme, okumaktan kaçınma ve yavaş okuma, okurken sözcük ve satır atlama ya da aynı sözcük veya satırı iki kez okuma, yazılandan farklı sözcük okuma, sözcüklerin içindeki harfl eri karıştırma, okuduğunu anlayamama en sık rastlanan belirtilerdir. Okuma bozukluğunun derecesi zekâ düzeyi ile birlikte değişkenlik gösterir. Zekâ düzeyi yükseldikçe okuma bozukluğunun fark edilmesi gecikebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi

ÖZÜR GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Tanımı

Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.